Kyrk-Nytt

Kyrk-Nytt är vår medlemstidning. Den kommer ut 3 gånger per år.


Här får du information om vad som händer i föreningen. Du får också nyheter om kyrkobyggnader i vårt avlånga land. Materialet kommer från tidningsartiklar, Internet samt övriga tips som kommer redaktören tillhanda. Vi försöker följa vad som händer kyrkorna t.ex. renoveringar, nybyggnationer, ändringar och, tyvärr, när kyrkor försvinner av olika anledningar. I tidningen ger vi dig också tips på Internet där du kan läsa mer om det som nämns i de olika artiklarna.


I tidningen ges medlemmarna möjlighet att annonsera gratis. Kan du inte identifiera ett omärkt kort? Någon annan i föreningen kanske vet. Vill du köpa, byta och sälja vykort och bilder? Låt övriga medlemmar får veta det.


Här ser du några utdrag av innehållet i tidningen.