Stiftslistor

Vet du hur många kapell som finns i Uppsala domkyrka? Eller hur många kyrkor som finns eller har funnits i staden?


Stiftslistorna har tillkommit i ett försök att skapa en heltäckande bild av de kyrkor, kapell, andaktsrum och liknande som invigts enligt Svenska kyrkans ordning. För varje kyrka eller kapell finns angivet vilken församling den tillhör och i vilket landskap den ligger. Kyrkorna delas in i tre grupper; "befintliga", "ruiner och kyrkplatser" samt "övriga". En stor kyrka som Uppsala domkyrka har ett flertal sidokapell som självklart finns upptagna i listan. Idag innehåller listan mer än 6.500 olika kyrkobyggnader och kyrkplatser.


Den som önskar forma listan utifrån sin egen samling har möjlighet att få den i excelformat annars kan den köpas till självkostnadspris i utskriven form.


För att upprätthålla listorna med alla de förändringar som sker i kyrkobeståndet publicerar föreningen ändringar i medlemstidningen Kyrk-Nytt.


Här kan du prova ett utdrag ur en stiftslista.