Välkommen till vår hemsida

Samlarföreningen Kyrkvännerna har till syfte att stimulera och underlätta samlandet av vykort och foton på kyrkor, kapell etc som tillhör Svenska kyrkan. Vi sänder ut medlemsbrev och medlemsförteckningar. Våra medlemmar byter kort enskilt och genom bytescirklar.  Två gånger om året ordnas bytesträffar dit alla är välkomna.


Som medlem får du köpa stiftvis uppställda förteckningar över kyrkor, kapell och andra gudstjänstlokaler tillhörande Svenska Kyrkan. Förteckningarna säljes till självkostnadspris, porto tillkommer. För den som har dator finns de digitalt och kan skickas via e-post. 


Föreningen ger även ut tidningen Kyrk-Nytt 3 ggr om året.

Bälinge 1
VästraVemmerlövInt7
Lemnhult int 12
Husbyborg
Kristinehamn int 15
Bälinge 3
Korsberga int 4
Bälinge 2
Bräcke int13
Skänninge int 10
Bälinge 4
SkånesVärsjöInt3
Tännäs int3
Väversunda int 7
Älgå int 6


Bytesträff

i Västerås

För höstens bytesträff

med kyrkkort och

trevlig samvaro

möts vi i Västerås

14 oktober

Mer information och anmälningsblankett

finns i augustinumret

av Kyrk-Nytt.GDPR

Under filken "Föreningen"

kan du läsa om

hur vi hanterar dina personuppgifter.


Låter det intressant?

Om du vill veta mer

så hör av dig.

Mer information om medlemskap finns på kontaktsidan.