Hur fungerar föreningen

Samlarföreningen Kyrkvännerna är en ideell förening och har som syfte att underlätta samlandet av bilder och litteratur om kyrkor, kapell, kyrkplatser samt övriga byggnader tillhörande Svenska kyrkan. Förutom vykort är det många medlemmar som fotograferar kyrkorna och av dem finns ibland möjlighet att köpa kort på de kyrkor och kapell där vykort inte finns. De som fått dubbletter brukar också gärna byta dessa mot kort de bättre behöver.


Medlemmarna kommer från hela Sverige, från Lund till Luleå. Genom att samlas i en förening når vi andra som delar vårt intresse och kan därigenom få tag i kort vi annars kanske inte lyckats med.


Som medlem kan du delta i bytescirklar där du skickar ett urval av kyrkkort efter en lista. Mottagaren kikar på korten och är det något intressant tar han/hon kortet och lägger ner ett annat i stället för att sedan skicka vidare.


Vi anordnar också bytesträffar 2 gånger per år någonstans i landet. Vid dessa tar deltagarna med sig sina dubblettlådor och sedan köper, byter och säljer vi till varandra. I samband med bytesträffarna görs ibland ett studiebesök i någon spännande kyrka i närheten.


Genom vår tidning ges medlemmarna möjlighet att annonsera gratis efter kyrkor de saknar eller bilder de inte känner igen. Den som vill sälja kort kan också tala om detta i tidningen.
Föreningens historia

Någon gång 1991 möttes ett antal kyrksamlare och beslöt sig för att en förening som underlättar samlandet vore en bra idé. Genom sina egna kontaktnät fick de tag i flera medlemmar. Stadgar antogs och Samlarföreningen Kyrkvännerna var bildad. Extra skjuts fick föreningen genom en tävling i tidningen Land där det gällde att utse vem som hade Sveriges största kyrkovykortssamling.


Antalet medlemmar ökade och 1992 såg tidningen Kyrk-Nytt dagens ljus.


För att skapa kännedom om föreningen delades det ut blå pappkort med information och kontaktuppgifter på. Dessa lämnade medlemmarna efter sig i de kyrkor och kapell de besökte. Så småningom skapades den första hemsidan.


Arbetet med att skapa stiftslistor är ett hela tiden pågånde projekt. Ambitionen är att ha en så komplett lista som möjligt över alla byggnader invigda enligt Svenska kyrkans ordning. Efter hand har listorna fyllts på med kyrkplatser från förr.

Det där med GDPR - Vår integritetspolicy